? ??????????????Drippy Flowerings? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??5 Grabs Today. 3238 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????????????????Life Is an Art? ????? ?? ???Rating: 4.5 (2 Ratings)??5 Grabs Today. 4909 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, December 11, 2009

AKTIVITI 13Kerangka Konseptual: Perbandingan Gelung Kajian Tindakan dengan Gelung Interaksi


Model tradisional yang selalu diaplikasikan dalam menjalankan kajian tindakan adalah


berdasarkan model “action research cycle” yang mempunyai asal usul daripada Kemmis


dan McTaggart (1988).Menurut Kemmis & McTaggart, model ini mempunyai 4


elemen, iaitu:


i. Mereflek (reflect)


iiMerancang(plan)


iii. Bertindak (action)


iv.Memerhati(observe)


Seperti yang ditunjukkan pada Rajah. Model ini adalah relevan


terutamanya dalam konteks pengendalian kajian tindakan amalan seperti yang dijalankan


dalam bilik darjah terhadap pengajaran dan pembelajaran.


Daripada Rajah, proses kajian tindakan bermula dengan guru menjalankan refleksi ke


atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian guru


itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.


Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya


guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.

Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu


tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan


membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. Satu kritikan terhadap model ini ialah


ia sentiasa berlanjutan dan tiada mutakhirnya (finality). Oleh itu, seseorang guru yang


menjalankan kajian tindakan hendaklah pragmatik dan perlu memastikan bahawa pelan


tindakan beliau selaras dengan kurikulum yang hendak disampaikan.0 comments: